Modernizacja mostu w m. Czubek Okres realizacji : 01.09.2013 Inwestor: Gmina Kaliska
Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wraz z łącznikami m. Sobowidz Okres realizacji : 01.08.2013 Inwestor: Gmina Trąbki Wielkie