Budownictwo ogólnobudowlane

W ramach robót ogólnobudowlanych oferujemy następujące usługi:

  • budowę, rozbudowę, remont budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych w stanie deweloperskim,
  • usługi wyburzeniowe, rozbiórkowe,
  • roboty związane z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym budynków i mieszkań,
  • roboty związane z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków wraz z uzbrojeniem podziemnym.