Budownictwo drogowe

W zakresie robót branży drogowej oferujemy następujące usługi:

  • budowę, przebudowę, remonty i modernizację dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów oraz palców
    roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne, makroniwelacje terenu, wzmacnianie podłoża geostatykami, wykonywanie podbudów                   z kruszywa, gruzu, betonu cementowego,
  • wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej,
  • wykonywanie nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego,
  • prace związane z zagospodarowaniem terenu takie jak: montaż elementów małej architektury,
  • zagospodarowanie terenów zielonych.

W ramach branży drogowej świadczymy również usługi doradczo-projektowe w zakresie projektowania wzmocnień podłoża oraz konstrukcji nawierzchni.